Loading Quotes...

Is het einde van de verplichte accountantscontrole winst of verlies?

De laatste tijd is een sterker wordende discussie gaande om de verplichte accountantscontrole af te schaffen. Marcel Pheijffer is hier ondermeer een groot voorstander van en op diverse fora/sites wordt er over gesproken. Op dit moment is PWC verwikkeld in een rechtzaak of zij aansprakelijk kunnen worden gesteld in de Madoff-zaak. Naar het schijnt was het plegen van enkele telefoontjes voldoende om achter de waarheid te komen. Een nadelige afloop van deze zaak kan PWC op een forse claim komen te staan, of dit tot een faillissement zal leiden, is niet waarschijnlijk. Hoewel, daar dachten ze bij Arthur Andersen ook niet aan toen het Enron-schandaal naar buiten kwam.

Wat is er nu tegen op een verplichte controle? Het pijnpunt ligt niet bij de controle of bij het verplichte, maar meer bij de gevolgen hiervan. Beter gezegd, het uitblijven van gevolgen. De overheid verplicht een controle op de boekhouding, waar dus kosten voor gemaakt dienen te worden, maar de opdrachtgever (het bedrijf) kan de leverancier (boekhouder) niet aansprakelijk stellen voor gemaakte fouten. Daarbij kan een ander bedrijf, dat op basis van de gepubliceerde jaarstukken zaken wil doen, hier ook geen conclusies/aansprakelijkheden aan verbinden.

Een vreemde situatie dat iets wat verplicht is, geen garantie biedt. Tijd voor vrijheid dus. Of deze er gaat komen, is de grote vraag. Deze industrie maakt miljarden omzet. De nummers 1 en 2, Deloitte en PWC waren wereldwijd in 2010 goed voor meer dan 53 miljard $! Op hun medewerking hoef je niet te rekenen, vrijheid biedt geen garantie voor omzet.

views 103

Reacties zijn gesloten.